”Jag skall inte sätta värde på det som är värdelöst.”

Med tomma händer och ett öppet sinne går jag att möta Himlen.

Det finns ingenting i den här världen som jag vill ha.

Allting i den här världen kommer att försvinna och är därmed värdelöst.