”Det är omöjligt att se två världar.”

Det är jag som väljer vad jag vill se. Om jag vill se och sätta värde på saker och ting i den här världen eller ej.

Jag ber om Guds styrka som får mig att se att det inte finns något värde i den här världen.

Jag ser det jag vill se. Projektion ger upphov till varseblivning.

Jag måste vakta mitt sinne hela tiden!

Det enda som betyder någonting i den här världen är det som jag ser på med kärlek.

Jag vill göra den här världen verklig genom att se på den med kärlek, genom Kristi ögon.

När jag bara vill ha kärlek kommer jag bara att se kärlek.