”Den värld jag ser har ingenting som jag vill ha.”

Jag har en benägenhet att låta världen spegla det förflutna och framtiden.

Låt mig leva i nuet. Lär mig att ära detta heliga ögonblick som är NU.

Låt mig rulla ihop tidsmattan.

Låt mitt sinne vara fritt och uppleva sanningen som är mitt hem i Gud.

Låt mig ha tillit till Gud och lyssna till Rösten som talar för Gud.

Låt mig se att det enda av värde i den här världen är det jag ser på med kärlek, med Kristi ögon.