”Förlåtelse är nyckeln till lycka.”

När jag förlåter blir jag förlåten. Att ge är att få!

Att döma är mänskligt, att förlåta är gudomligt.

Det har verkligen sjunkit in hos mig att förlåtelse är nyckeln till lycka. Det betyder inte att jag inte hamnar i fällorna av rädsla och ilska och önskan om att ha kontroll.

Gud skapade mig som Sig Själv, fullkomlig och syndfri och helt utan behov av förlåtelse.

Jag gjorde rädslan och synden i mitt galna och felaktiga sinne och det är här jag behöver lära mig att förlåta allt och alla så att jag själv blir förlåten.

Den Helige Ande hjälper mig. Han representerar Gud och mitt rätta sinne. Han lär mig förlåta och påminner mig om vilka vi alla är.

Jag tränar varje dag med ödmjukhet och låter den Helige Ande lära mig ty jag kan ingenting av mig själv.

Förlåtelse är nyckeln till lycka. Jag kommer att vakna från drömmen att jag är dödlig, ofullkomlig och full av synd, och veta att jag är Guds fullkomlig Son.