”Sanningen kommer att rätta alla misstag i mitt sinne.”
”Att ge och att få är i sanning ett.”

Ingenting verkligt kan hotas.
Ingenting overkligt existerar.

Det inkluderar min kropp, mitt psyke och allt jag ser i den fysiska världen.

Allt detta har ett slut!

Jag är i sanning så som Gud skapade mig – för evigt trygg och säker i Hans famn.

Jag drömmer bara och tror att drömmen är verklig. Men jag är inte drömmen, jag är bara drömmaren.

Den Helige Ande hjälper mig att byta min mardröm mot en lycklig dröm så att jag till slut kan vakna upp.

De verktyg jag har på vägen mot mitt uppvaknande är att förlåta allt och alla inklusive mig själv.

Att acceptera sanningen om mig själv och andra. Att se förbi alla fel och misstag och söka Kristus i allt och alla. Allt jag ger får jag.

Jag vaknar genom att väcka. Jag lär ut frid och kärlek för att lära mig frid och kärlek.