”Guds frid och glädje tillhör mig.”
”Låt mig vara stilla och lyssna till sanningen.”

Låt mig inte söka efter det som inte finns!

Låt mig se att Guds frid och glädje finns i mig!

Hjälp mig att byta ut egot mot mirakel!

Hjälp mig att se på allting på ett annat sätt, med kärlek och frid och glädje.

Hjälp mig att lyssna till Rösten som talar för Gud och ingen annan.

”Tror du inte att världen behöver frid lika mycket som du? Vill du inte ge den till världen lika mycket som du vill få den? För om du inte gör det, kommer du inte att få den.”
T 8.IV.4:1-3