”Gud som är Kärlek är också lycka.”
”Jag söker endast det som i sanning tillhör mig.”

Käraste Gud,
Jag vet att allt jag behöver finns hos Dig.

I stillhet och i tystnad finner jag Din Kärlek och frid även om den också finns i storm och buller.

Din kärlek är allt jag behöver.

Jag låter den leda mig i allt jag gör och behöver inte fundera på olika världsliga ting. Jag bara gör dem.

Kärlek är lycka!

Gud välsigna oss alla.