”Frälsning är min enda funktion här.”
”Min del är nödvändig för Guds frälsningsplan.”

När jag befriar världen från skuld, befriar jag mig själv!

Min enda funktion är att förlåta.

”Ett mirakel är rättvisa. Det är inte en speciell gåva till några, som skall undanhållas andra så som mindre värdiga, mer fördömda, och således avskilda från helandet. Vem finns det som kan vara åtskild från frälsningen om dess syfte är speciellhetens slut? Var finns frälsningens rättvisa om några misstag är oförlåtliga, och berättigar till hämnd i stället för till helande och fridens återkomst?” T 25.IX.6:6-9