”Jag är ande.”
”Jag kommer att acceptera min roll i Guds frälsningsplan.”

Min kropp kan inte begränsa min ande!

Jag är ande som har en kroppslig erfarenhet och inte tvärtom.

Min absolut viktigaste uppgift här på jorden är att acceptera Guds ord om att vi alla är så som Han skapade oss. Vi är ande, fullkomliga, heliga oh eviga.