”Jag är ett enda Själv, förenad med min Skapare.”
”Frälsningen kommer från mitt enda Själv.”

Från ett sinne fritt från alla konflikter och problem!

Från ett sinne i fullkomlig frid med sig själv!

Integration!

Integrerad med allt och alla.

Integrerad i kärlek. Kärleken förenar. Kärleken sträcker ut och är evig.