”Mirakler ses i ljuset.”
”Mirakler ses i ljuset, och ljus och styrka är ett.”

Jag öppnar mitt sinne för ljuset. Jag tar tacksamt emot det som ljuset vill visa mig.

Inom mig finns oskuld och glädje och frid.

Guds ljus är min styrka.