”Jag är som Gud skapade mig.”

Jag söker den plats inom mig där Kristus, mitt sanna jag, bor.

Jag påminner mig om vem jag i sanning är genom att så ofta som jag kan upprepa orden ”jag är som Gud skapade mig, jag är Guds Son”.

Jag tänker denna tanke med tacksamhet och med stor vördnad tar jag emot att jag är fullkomlig, oskyldig och älskad.

Vad annat kan jag göra än att älska och se denna fullkomlighet och oskuld i alla mina medmänniskor.