”Jag vilar i Gud.”

Det finns en plats djupt inom mig där jag kan vila i Gud. En plats så stilla och vacker där jag hämtar kraft och styrka.

Jesus säger att dessa stunder när jag vilar i Gud gör slut på allt lidande. Det finns inga problem som inte kan lösas.

Jag bjuder in mina medmänniskor att vila i Gud tillsammans med mig. Och varje gång vi vilar helar vi världen.

Världen föds på nytt varje gång vi vilar och för in Guds frid på jorden.