”Att ge och att få är i sanning ett.”

Det är så skönt att i tanken välsigna och erbjuda stillhet och glädje och frid till alla jag tänker på.

Det är alltid det sista jag gör innan jag somnar på kvällen. Jag känner stillhet och frid i hela mig och somnar så skönt och tryggt.

Att ge och att få är i sanning ett.