”Jag skall vara stilla och lyssna till sanningen.”

Rösten som talar för Gud är sanningens röst.

Jag lär mig att endast lyssna till den Helige Ande.

Jag lär mig att endast följa Hans Röst och att ta emot Hans Ord och ge dem vidare.

Jag vill vara i Nuet. Jag vill födas på nytt varje dag tillsammans med alla mina medmänniskor.

Jag vill glädjas åt livet, älska och bli älskad i en fridfull evighet.