”Jag söker endast det som i sanning tillhör mig.”

Jag tar tacksamt emot min Fader gåvor. De tillhör mig.

Jag lägger dem på en plats inom mig, på Guds altare.

Låt mig alltid se till att ingenting annat än Guds gåvor av sann glädje och frid finns där.

De stärker mig. Jag fyller mig med dem och jag delar med mig av dem. De helar både mig och mina systrar och bröder.