”Gud, som är kärlek, är också lycka.”

Och Gud finns överallt fastän Han inte syns!

Då finns kärlek och lycka överallt.

Jag vill dela den Helige Ande med mina systrar och bröder. Jag vill se Kristus överallt.