”Jag delar Guds Vilja att jag skall vara lycklig.”

Jag söker platsen inom mig där jag känner mig hemma.

Där jag är glad och lycklig och trygg och fridfull

Här finns Gud.