”Min del är nödvändig för Guds frälsningsplan.”

Gud vill att jag skall vara lycklig och sprida denna lycka till allt och alla.

Jag finner lyckan djupt inom mig där Gud har lagt den.

Här finns Kristus i mig och här finns Kristus i alla.

Alla har vi samma funktion och samma syfte.

Vi är alla förenade. Guds Vilja för oss alla är lycka och glädje.

Min glädje helar! Glädje är ett val.