”Jag kommer att acceptera min roll i Guds frälsningsplan.”

Jag lägger mina tvivel åt sidan en stund.

Jag går in i mig själv, djupt djupt in, och finner mitt sanna Jag. Här vet jag att jag accepterar Guds frälsningsplan.

Jag tar på mig den roll Gud har givit mig.