”Jag är ande”

En helig Guds son, fri från alla begränsningar, trygg och helad och hel, fri att förlåta, och fri att rädda världen.”

Vilka underbara ord. Jag är så tacksam över att Gud har givit mig den Helige Ande som alltid finns hos mig och talar om vad jag skall göra och säga och tänka.

”Soningen kan jämställas med total räddning undan det förgångna, och totat brist på intresse för framtiden.” M 24.6:3