”Frälsningen kommer från mitt enda Själv.”
”Dess tankar är mina för att jag skall använda dem.”

Jag är Ett enda Själv – inte två, kropp och själ.
Jag är inte en kropp. Jag är ande. Jag är inte separerad.

Mitt sinne behöver ”skippa” det felaktiga, illusoriska sinnet som bara försöker blidka och glädja kroppen.

Den Helige Ande skall hjälpa mig, om jag bara lyssnar till Hans Röst och följer Hans råd och ingen annans.

Han påminner mig om min sanning och min förening med min Skapare, med Gud.

Jag återupptäcker mig själv som en förlängning av Gud. Gud är Kärlek och så är jag.

Gud skapar och jag är Hans medskapare. Här på jorden uttrycks det i att hela, att välsigna och att älska.