”Mirakler ses i ljuset.”

Ett mirakel är en förändring av varseblivningen. En förändring av vår medvetenhet.

Ett mirakel är en förändring av vår syn till sant seende.

Ett mirakel är en rättelse.

Jag är inte en kropp. Det jag ser med kroppens ögon är inte sanningen.

Jag vill uppleva styrkan i mig och den finns inte i kroppen. Vad är jag?

Jag vill känna Guds styrka i mig.

Jag vill låta den Helige Ande befria mitt sanna seende så att jag kan se ljuset i allt och alla och visa oss vägen hem till Gud.