”Jag har rätt till mirakler.”
”Låt mirakler ersätta allt agg.”

Jag får mirakler av Gud så att jag kan ge dem vidare till andra.

Och när jag ger till mina systrar och bröder så ger jag till mig själv ty vi är alla ett.

Jag lyder under Guds lagar, kärlekens lagar som handlar om att dela med sig och ge.

Låt mig aldrig glömma det. Min sanna funktion är att vara Guds förlängning. Att ta emot Hans kärlek och dela den med andra.