”Ljuset har kommit.”
”Jag lyder inte under andra lagar än Guds.”

Allting har ett lyckligt slut!

Helande är oundvikligt eftersom Guds lagar förenar oss.

Låt oss se ljuset i allt och alla!