”Jag vill att ljuset blir till.”
”Det finns ingen annan vilja än Guds.”

”Makten att besluta är den enda frihet du har kvar som fånge i den här världen.”
T 12.VII.9:1

Jag använder denna makt. Jag väljer att ljuset blir till. Det är vad Gud vill och Hans Vila är min och den enda som finns.

Jag väljer att se alla mina systrar och bröder i ljuset. Alla jag möter och tänker på.

Jag ber att ljuset skall skina på oss alla och att vi alla får vila i Guds frid och trygghet.