”Endast Guds frälsningsplan kommer att fungera.”
”Att hysa agg är en attack på Guds frälsningsplan.”

Guds frälsningsplan finns inom mig själv.

Ingenting och därmed inga problem finns utanför mig.

Allting jag ser utanför mig är bara mina projektioner.

Att se hat och agg och irritation utanför mig hindrar mig från att finna frälsningen inom mig.

Låt oss förlåta. Låt oss svara med kärlek på ett rop efter kärlek.

Jag skall acceptera Guds frälsningsplan och vara lycklig.