”Min enda funktion är den Gud gav mig.”
”Min lycka och min funktion är ett.”

Mitt mål är att ha frid. Att vara lycklig oberoende av vad som händer runt omkring mig.

Jag får veta vad jag skall göra, säga och tänka av Rösten som talar för Gud.

Kompassen är inställd. Jag tar Jesus i handen och låter Honom leda mig hem till Gud.