”Jag är världens ljus.”
”Förlåtelse är min funktion som världens ljus.”

Låt mig se alla jag möter och tänker på i ljuset.

Låt mig se Kristi ansikte i alla.

Låt mig komma ihåg vem jag är och varför jag är här.

Låt ljuset i mig få skina.