”Låt mig se att mina problem har blivit lösta.”

Jag badar i fridens medvetenhet.

Jag är helt utan problem.

Jag vilar i frid.

Ingenting kan separera mig från Guds Kärlek.

Ingenting kan ta bort min frid.

Guds Vilja för mig är frid och kärlek. Guds Vilja är min vilja och ingenting annat.

Vi är alla likvärdiga. Guds Vilja för oss är frid och glädje.