”Låt mirakler ersätta agg.”

Jag lyfter blicken och ser förbi allt groll och allt agg. Jag ser Kristus i allt och alla.

Kristus, Guds Son finns i oss alla. Jag behöver bara titta ordentligt och ha överseende med allting jag låtit blockera sanningen.