”Jag har rätt till mirakler.”

Jag behöver inte göra något särskilt för att få ta del av mirakler. Jag har rätt till dem på grund av det jag är. På grund av att jag är Guds Son och ett med Gud.

Mirakler är tankar.

De är plötsliga skiften bort från den kroppsliga nivån in i det osynliga.

Du inser ditt eget och din nästas värde samtidigt.

Ett mirakel är en rättelse som Jesus fört in i det felaktiga tänkandet.

Mirakel är uttryck för kärlek, men de har kanske inte alltid några synliga effekter.