”Jag vill att ljuset blir till.”

Jag vill verkligen se den verkliga världen som badar i heligt ljus!

Låt mig se ljuset som återspeglar Guds Vilja och min.