”Att hysa agg är en attack på Guds frälsningsplan.”

Jag frågar; Vad är Din plan för frälsning? Jag vill verkligen förstå.

Först av allt. Jag är verkligen inte en kropp! Kroppen finns utanför mig.

En gång i tunnelbanan tittade jag på min kropp som steg på tåget medan jag själv svävade ovanför tåget.

Att hysa agg är att blanda ihop kroppen med det sanna jaget. Med anden som lever för evigt och är fullkomlig.

Guds frälsningsplan har ingenting med kroppen att göra, den rör bara sinnet, det jag i sanning är.