”Endast Guds frälsningsplan kommer att fungera.”

Jag lägger egots plan på hyllan och koncentrerar mig på Guds plan som är den enda som fungerar.

Jag tar kontakt med ljuset i mig och släpper allt agg, all irritation och rädsla.

Jag ber att Gud skall leda mig och att Han alltid skall vara hos mig och med mig i allting.

Jag lyssnar till Rösten som talar för Gud och följer den.