”Min frälsning kommer från mig.”

Allting finns inom mig. Det handlar om inställning, om val, om tankesystem, om val av rådgivare och ledare.

Det är bara mina egna tankar som kan stoppa mig. Som kan få mig att välja skuld i stället för frälsning.

Jag är inte beroende av någonting utanför mig för att känna fridhet och frid.

Jag kan få stöd, hjälp och uppmuntran från mina systrar och bröder men det är jag som bestämmer.

Jag banar mig fram genom molnen som skymmer solen.

Jag håller Jesus Kristus i handen, vi når ljuset, det helande, vita och varma ljuset. Det finns i mig.