”Mitt agg döljer världens ljus i mig.”

Låt ljuset i oss skina. Ta bort allting som döljer det!

Kärlek är vad vi alla är. Gud skapade oss fullkomliga, så som Sig Själv.

Djupt inom mig finns denna kunskap. Jag når den i stillhet och tystnad. Jag befriar den från allt som döljer dess renhet och delar den med världen.

”Det finns ett ljus som inte den här världen kan ge. Men du kan ge det, så som det gavs till dig. Och när du ger det lyser det upp för att kalla dig från världen och följa det. För detta ljus kommer att dra dig till sig, som ingenting i den här världen kan.”
T 13.VI.11:1-4