”Min lycka och min funktion är ett.”

Gud har givit mig båda. Gud är kärlek och därför är jag det också. Gud i mig, jag i Gud.

Mitt ego ger mig inget annat än problem.

Meningen med mitt liv är att vara lycklig.

Jag väljer vem jag skall lyssna till. Egot eller den Helige Ande. Väljer jag fel kan jag välja igen.

Jag tar min plats bland Guds Söner. Jag bär Hans ljus och sprider det i världen.

”Resan till Gud är endast återuppväckandet av kunskapen om var du alltid är, och vad du för evigt är.” T 8.VI.9:6