”Min enda funktion är den Gud gav mig.”

Jag tömmer mitt sinne från de tankar som oftast passerar där, planerande tankar, tyckanden och dömande.

Jag väntar på att Gud skall tala om för mig vad jag skall göra och tänka och säga.

Jag väntar på att min sanna funktion skall skrivas och framgå i mitt tomma sinne.