”Världens ljus skänker frid till varje sinne genom min förlåtelse.”

Jag har ingen användning för mina dömande och irriterande tankar. Jag har bara
användning av tankar om frid och om kärlek där tankarna handlar om att alla är lika mycket värda och att vi alla i grunden är ett.

”Den verkliga världen uppnås helt enkelt genom att fullständigt förlåta den gamla, den värld som du ser utan förlåtelse.” T 17.II.5:1