”Förlåtelse är min funktion som världens ljus.”

Förlåtelse anropar Kristus i mig och hjälper mig att byta ut mitt dömande och mina attackerande tankar mot kärlek och omtanke.

Låt mig befria världen från mina fängslande tankar om den och från mitt dömande.

Låt mig se Kristus i alla mina systrar och bröder så att jag kan se Kristus i mig själv.

Låt mig dela det gudomliga ljuset som Gud har lagt i mig med allt och alla.

”Befria från skuld på samma sätt som du vill befrias. Det finns inget annat sätt att se inåt och se kärlekens ljus, som lyser lika lugnt och säkert som Gud Själv alltid har älskat Sin Son.” T 13.X.10:1-2