”Jag är världens ljus.”

Det är min enda funktion. Det är därför jag är här.

Låt mig aldrig glömma varför jag är här!

Låt mig aldrig glömma vem jag är!

Jag är här för att Gud har sänt mig. För att jag skall vara sant hjälpsam och glad och lycklig och kärleksfull och sprida vänlighet och ljus.