”Gud går med mig vart jag än går.”
”Gud är min styrka. Sant seende är Hans gåva.”
”Gud är min Källa, jag kan inte se åtskild från Honom.”
”Gud är ljuset i vilket jag ser.”
”Gud är sinnet i vilket jag tänker.”

I min Gud har jag funnit styrka.
I min Fader har jag allt.
Han har öppnat för mig en väg
och bytt min ängslan i jubelsång.

Gud är alltid nära, vi lever och rör oss och existerar i Honom.

”Insikten att delen är helheten, och att helheten finns i varje del är fullkomligt naturlig, för det är så Gud tänker, och det som är naturligt för Honom är naturligt för dig.”
T 16.II.3:3