”Jag är inte offer för den värld jag ser.”
”Jag har hittat på den värld jag ser.”
”Det finns ett annat sätt att se på världen.”
”Jag skulle kunna se frid i stället för detta.”
”Mitt sinne är del av Guds. Jag är mycket helig.”

Jag är fri – fri för alltid.

Jag kan välja mina tankar.

Jag kan se på världen som en plats där jag är fri och fridfull.

Friden och friheten kommer från mitt sinnes djup och jag kan se den i mina systrar och bröder.

Jag väljer. Lycka är ett val jag gör.

Guds Vilja är att vi alla skall vara lyckliga.