”Jag har inga neutrala tankar.”
”Jag ser inga neutrala ting.”
”Jag är inte ensam om att uppleva verkningarna av mitt seende.”
”Jag är inte ensam om att uppleva verkningarna av mina tankar.”
”Jag är fast besluten att se.”

Jag tänker med Gud.

Jag ser Kristus i allting.

Jag delar med mig av Guds frid och glädje.

Jag ser att allting är fulländat och bra.

Så vill jag leva, så vill jag se och tänka.

”Jag är här för att vara sant hjälpsam. Jag är här för att företräda Honom Som har sänt mig.” T 2.V (A)18:2-3