”Ingenting jag ser betyder någonting.”
”Jag har givit det jag ser all den mening som det har för mig.”
”Jag förstår ingenting av det jag ser.”
”Dessa tankar betyder ingenting.”
”Jag är aldrig upprörd av den anledning jag tror.”

Jag är villig att släppa taget om det jag ser med min kropps ögon, mitt dömande, min förståelse av allting, mina tankar och mitt tankesystem.

Jag har missförstått det mesta och baserat det på mitt dömande i stället för på kärlek.

Tankar jag tänker åtskild från Gud är totalt meningslösa.

Jag vill lyssna till Rösten som talar för Gud inom mig själv och inom alla mina systrar och bröder.

Jag vill att vi alla skall vara lyckliga och inte lida.

Jag vill endast lära ut kärlek för det är vad vi är.