”Guds Röst talat till mig hela dagen.”

Djupt inom mig finns Guds Röst som hela tiden talar till mig bara jag vill lyssna.

Jag når den bäst genom att vara stilla och tyst och glad och förväntansfull.

Genom att helt enkelt tona in i mitt rätta sinne.

Det är jag som väljer och jag väljer att lyssna till Guds fridfulla Röst.

”Den Helige Andes Röst är lika stark som din villighet att lyssna.” T 8.VIII.8:7