”Det finns ingenting att frukta.”

Därför att Gud är styrkan jag förlitar mig på!

Jag blir rädd när jag förlitar mig på min egen styrka.

När jag känner rädsla har jag gjort ett felaktigt val. Jag väljer igen. Jag rättar min felaktiga tanke.

Jag tillåter mig själv att komma ihåg att Gud är styrkan jag förlitar mig på.

Jag är inte ensam. Jag är ett med Gud och med mina systrar och bröder.