”Gud är styrkan jag förlitar mig på.”

Gud i mig. Jag i Gud.

Jag är ett med Gud. Vi är alla ett med Gud. Gud som är Kärleken i vilken vi lever.

Jag kan inte göra någonting utan Gud.

När jag är rädd har jag förlitat mig på mitt ego, lyssnat till egots röst. Så behöver det inte vara. Jag väljer om och lyssnar i stället till Rösten som talar för Gud.

Det finns en plats i mig där Gud bor. Där råder evig frid och där är ingenting omöjligt.

Gud går med vart jag än går.