”Gud är Kärleken i vilken jag förlåter.”

Jag lär mig att förstå att Gud dömer inte och behöver därmed inte förlåta.

Det är jag som dömer och måst förlåta för att befria mig själv och världen från alla illusioner.

Alla dömanden är endast ett dömande av mig själv.